LIETUVOS VERSLO APLINKOS VERTINIMAS : VERSLO NUOMONĖS PAGRINDAIS

Data : Sausio 10, 2017

Kategorija : Ekonomika

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Tai nuolatos BE Solutions vykdomas tyrimas, kurio pagrindu vertinama Lietuvos verslo aplinka. Šis vertinimas apima Makro ir pagrindinių industrinių Mikro bei įmonių Potencialo kiekvienoje industrijoje vertinimą. Toks išorinės ir vidinės įmonės aplinkos pažinimas padeda įmonei pasiekti tikslus išsiaiškinant ar jos veiksmai dabar ir ateityje bus efektyvūs.

Makro aplinkos analizė padeda: pirmiausiai, nustatyti verslo aplinkos stabilumą; ir antra, apibūdina valstybinio ir tarptautinio lygmens įtaką verslui.

Mikro aplinkos analizė padeda: pirmiausiai, suprasti ar atitinkamos industrijos įmonės sugebės išsiskirti ir tapti pranašesne už konkurentus; antra, įvertinti konkurencijos lygį industrijoje.

Įmonių potencialo analizė padeda: išryškinti tas industrijos įmonių pagrindines savybes, kurios svarbios jos tolimesnės veiklos vykdymui ir plėtrai; identifikuoti grėsmes.

 

Pastarosios analizės atliktos etapiškai. Kiekvienam etape vertinant tam tikrus veiksnius 6 balų, kriterinėje skalėje. Pateikiami rezultatai atspindi vidutinį vertinimą: 450 verslo atstovų iš įvairių Lietuvos įmonių ir valstybinių institucijų.

 

Šiame straipsnyje pateikiama informacija tik bendro pobūdžio, detalūs rezultatai ir jų analizė bei išvados prieinamos tik BE Solutions klientams.

MAKRO APLINKOS ANALIZĖS REZULTATAI

Aplinkos stabilumo lygio įvertis = 3,45. Tobulai stabilios aplinkos lygis būtų lygus 6, nestabilios aplinkos lygis 0. Vadinasi, makro aplinkos stabilumas Lietuvoje vidutinis. Nors politinės situacijos vertinimas atskleidė ganėtinai palankias (gerėjančias) verslui sąlygas, tačiau technologinės aplinkos vystymasis nėra toks, koks galėtų būti. Analizuojant rezultatus pastebėta, kad Lietuvos vyriausybės įtaka verslo procesams mažėja, tuo tarpu tarptautinės aplinkos didėja. Nieko nuostabaus, kadangi Lietuvos verslas ypač priklausomas nuo užsienio rinkų.

Apibendrinti makro aplinkos rezultatai pateikiami lentelėje.

MIKRO APLINKOS ANALIZĖ

Bendras mikro aplinkos įvertinimas 4 (subjektyvus įvertis, nes kai kurios rinkos yra pakankamai skirtingos ir negali būti sugretinamos). Toks įvertis parodo, kad bendrai Lietuvoje mikro aplinka palanki, o konkurencija pakankamai didelė (įvertis 6 – palanki/stipri, įvertis 0 – nepalanki/silpna aplinka/konkurencija).

Analizuojant kiekvieną industriją atskirai nesunku pastebėti rinkas (žr. paveikslą), kuriose dar vis dabar konkurencija nedidelio stiprumo, o pačios industrijos aplinka palanki verslo procesų vystymui (tokių rinkų pavyzdžiai: kasyba, finansai, draudimas ir NT rinka, viešasis administravimas). Nors konkurencija pakankamai didelė ir mažmeninės bei didmeninės prekybos industrijoje, tačiau šiose industrijose mikro aplinkos vertinamos vidutiniškai. Šių industrijų atstovai susiduria su esminėmis verslo valdymo bei plėtros problemomis.

Detalus, dalinis industrijų vertinimas pagal kriterijus pateikiamas lentelėje.

Šio straipsnio pabaigoje pateikiami šio vertinimo kriterijai ir skalės.

ĮMONĖS POTENCIALAS

Bendras Lietuvos įmonių potencialo įvertinimas 4,16 (6 – potencialas didelis, 0 – potencialas mažas). Vėlgi šis įvertis sąlyginis dėl industrijų išskirtinumų. Analizuojant kiekvieną industriją atskirai pastebėta, kad didžiausią potencialą turi finansų, draudimo ir NT rinkos įmonės. Šiek tiek mažesnį potencialą turi gamybos ir statybos industrijos įmonės. Mažiausias potencialas kasybos, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės industrijose.

Šio straipsnio pabaigoje pateikiami šio vertinimo kriterijai ir skalės.

* MIKRO APLINKOS ANALIZĖ VERTINIMO KRITERIJAI IR MATAVIMO SKALĖS

* ĮMONIŲ POTENCIALO VERTINIMO KRITERIJAI IR MATAVIMO SKALĖS

ATGAL

Būdami Verslo Aplinkos žinovai mes visuomet susitelkiame į aktualias rinkos ir įmonių problemas. Jas analizuodami ir vertindami randame geriausius ir efektyviausius sprendimo būdus. Žinodami ir suprasdami verslą bei jo procesus galime pasiūlyti platų paslaugų spektrą, kuris orientuotas į pritaikomumą ir naudą.

© 2016 BE Solutions. Visos teisės saugomos

JŪSŲ VERSLAS - MŪSŲ PASLAUGOS

KONTAKTAI

Verslo aplinkos sprendimai, UAB

Į.k.: 304405465

PVM k.: LT100010467014

Savanorių pr. 206 - 419, Kaunas LT-50193

+370 636 17030

info@besolutions.lt