BALTIJOS ŠALIŲ BVP TENDENCIJOS 2016:Q3 – 2017Q4 | STATISTINĖ ANALIZĖ 2000:Q1-2016:Q2 PAGRINDU

Data : Lapkričio 28, 2016

Kategorija : Ekonomika

Vertinant Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonomikos situaciją BVP rodikliu, negalime pagrįstai teigti, kad ji akivaizdžiai gerėja ar blogėja. Dauguma institucijų ir pavienių ekonomistų atsargiai ir, daugeliu atvejų, pesimistiškai vertina šių ekonomikų augimą, nors jau kuris laikas pabrėžia, kad tiek Lietuva, tiek Latvija ir Estija turi nemažą potencialą.

BVP metinis augimas pastaraisiais metais svyruoja tarp 2,2 ir 4,5 % per metus (Eurostat duomenimis), tačiau ar taip bus ir toliau?; kas lemią augimo/smukimo spartėjimą/silpnėjimą?; ir ką nusako praeities statistika apie ateitį? Toliau pateikiamos trumpos įžvalgos ir esminiai pastebėjimai iš detalios ir kompleksiškos BVP Baltijos šalyse analizės.

2016 metų pradžia ir BVP struktūriniai pokyčiai

2015 metų pabaiga buvo daug žadanti, tačiau pirmieji 2016 metų ketvirčiai nebuvo tokie, kokių tikėjosi dauguma. Lietuvoje BVP pokytis Q1 buvo -11,65 %, antrąjį 12,90%, Latvijoje -14,97 % ir 14,09%, Estijoje -9,19% ir 8,87% atitinkamai. Nors tai natūralus ir įprastas BVP ciklas pastaraisiais ketvirčiais, tačiau situacija sąlyginai prastesnė nei buvo per paskutinius 15 metų (žr. 1 lentelę). Kiekvienų metų pirmąjį ketvirtį yra įprasta, kad visose Baltijos šalyse BVP smunka, tačiau pastarojo ketvirčio smukimas buvo stipresnis nei vidutinis smukimas per paskutinius 15 metų. Tokį nuožmų BVP smukimą lėmė keletas priežasčių:

  • Q4 kaip bazinis dydis skaičiuojant šį pokytį. Yra įprasta, kad namų ūkiai paskutinįjį metų ketvirtį intensyviau vartoja, o šį vartojimą finansuoja santaupų sąskaita. Tuo tarpu metų pradžioje (Q1) namų ūkiai siekia atstatyti pastarąsias santaupas, todėl vartojimas mažinamas ir ganėtinai intensyviai. 2015-2016 metų sandūroje šie pokyčiai ypač ryškiai pasireiškė. Dideli skirtumai tarp vartojimo išlaidų tarp skirtingų, bet gretimų ketvirčių, suformuoja šį neigiamą pokytį;
  • valstybės vartojimo pokyčiai, kuriuos pagrinde lemia vienų biudžetinių metų pabaiga ir kitų metų pradžia. 2016 metai pradėti saikingu biudžeto naudojimu, kuris buvo neįprastas, todėl buvo galima stebėti ir spartesnį viešo vartojimo mažėjimą;
  • kiti pokyčiai importo ir eksporto srityje, bei investicijų stabilumas metų sandūroje.

Panaši situacija ir su antruoju 2016 metų ketvirčių: jam taip pat įprastas augimas, tačiau jis nebuvo toks stiprus koks įprastai (šiuo atveju, vienintelis Latvijos atvejis gali būti laikomas išimtimi). Antrajam metų ketvirčiui įprastos intensyvesnės investicijos, spartesnės valstybės valdžios išlaidos ir intensyvesnis eksportas (nei importas). Taip pat namų ūkiai grįžta prie ,,įprastų” vartojimo įpročių.

Remiantis ankstesnių metų patirtimi galima tikėtis, kad Q3 šių metų ketvirtis nebus išskirtinis, t.y. BVP visose Baltijos šalyse augs, tačiau nežymiai. Q4 metu bus intensyvesnis kaip ir visais metais, dėl suaktyvėjusio privataus vartojimo.

2016 metų pabaiga ir 2017 metai

Ko galima tikėtis 2017 metais? Šio klausimo atsakymui atlikta detali 16,5 metų BVP (ketvirtinio) statistinė analizė. Analizės pagrindiniai principai:

  • Duomenys. Kintamieji – BVP, C, I, G, EX ir IM (pradiniai, nekoreguoti). Laikotarpis – 2000:Q1-2016:Q2. Duomenų struktūra – ketvirtiniai. Šaltinis – Eurostat.
  • Trendas ir sezoniškumas. Atskirti taikant Hodrick-Prescott filtrą. Glodinimo parametrai: 10, 40, 70, 100, 110; analizės metu nustatyta, kad tiksliausias 100.
  • Trendo prognozė. Ekonometrinis modelis, kurio BE Solutions negali atskleisti dėl įsipareigojimų tretiesiems asmenims. Modelio patikimumas 97,5 % (tikrinant ankstesnių metų ketvirtinius duomenis).
  • Ciklo prognozė. Prielaida, kad ciklas išlaiko tas pačias tendencijas kiekvienais metais. Apskaičiuoti vidutiniai ciklo pokyčiai kiekvieną metų ketvirtį per 2000:Q1-2016:Q2 laikotarpį.
  • Pokyčių vertinimas. Ketvirtinis, t.y. BVP pokytis per ketvirtį. Vėliau pokyčiai agreguoti į metinius pokyčius.
  • Korekcijos. Atsižvelgiant į 20 Lietuvos ir tarptautinių ekspertų nuomones BVP prognozės įverčiai koreguoti juos didinant ar mažinant procentiniais punktais (taikytas analogijų metodas).

 

2017 metais BVP Estijoje augs 4,29 %, Latvijoje 3,98 %, Lietuvoje 4,16 %. Ketvirtiniai prognozės rezultatai pateikiami 2 lentelėje. Akivaizdu, kad situacija visose trijose Baltijos šalyse išlieka neutrali. T.y. tiek metiniai, tiek ketvirtiniai BVP pokyčiai išlieka panašūs, tokie kokie buvo ir anksčiau. Q1 2017 metais bus geresnis nei atitinkamas ketvirtis 2016, kadangi galima tikėtis lėtesnio BVP mažėjimo visose trijose šalyse. Ypač Lietuvoje jis turėtų sumažėti 4,51 procentiniu punktu. Tačiau Q2 nebus toks optimistiškas, koks buvo 2016 metais, kadangi BVP augimas bus lėtesnis nei prieš metus atitinkamą ketvirtį. Trečiasis ir ketvirtasis 2017 metų ketvirčiai bus panašūs kaip ir 2016 metais. Akivaizdu, kad ekonominės situacijos kiekvienoje valstybėje gerėja, tačiau jos tempai vargu ar tokie, kokie galėtų ar turėtų būti.

Viešoje erdvėje vyrauja optimistiniės nuomonės, kad toks augimas yra signalas: vykdoma valstybės valdžios plėtros politika galimai pagaliau pateiks pirmuosius teigiamus rezultatus. Tačiau statistika paneigia tokias nuomones: ekonomikos visose Baltijos šalyse neaugs taip kaip turėtų augti. 1 paveiksle pateikiama kiekvienos valstybės BVP sudedamųjų dalių vidutiniai pokyčiai 2000:Q1 – 2016:Q2 laikotarpį ir prognozuojami 2017 metų pokyčių vidurkiai. Akivaizdu, kad Lietuvoje per 15 metų BVP visi sudedamieji elementai (t.y. privatus ir viešas vartojimas, investicijos, eksportas ir importas) augo vidutiniškai kas ketvirtį sparčiau nei augs 2017 metais. Vienintelio privataus vartojimo pokyčiai ganėtinai panašūs. Latvijoje situacija geresnė, kadangi skirtumai tarp vidutinių pokyčių tarp laikotarpių ne tokie dideli, investicijos augs sparčiau nei per paskutinius 15 metų. Estijoje situacija prasčiausia: ypač susitraukia investicijos, valstybės valdžia mažina išlaidas.

Apibendrinimas

Nors viešoje erdvėje ganėtinai daug optimistinių nuomonių, tačiau dauguma jų nėra visiškai objektyvios. Visose trijose valstybėse 2017 metais BVP augs, tačiau šis augimas nėra toks, koks iš tiesų galėtų ir turėtų būti. Esami politiniai sprendimai nors ir yra nukreipti į ekonomikos skatinimą, tačiau neveikia taip kaip turėtų veikti.

ATGAL

Būdami Verslo Aplinkos žinovai mes visuomet susitelkiame į aktualias rinkos ir įmonių problemas. Jas analizuodami ir vertindami randame geriausius ir efektyviausius sprendimo būdus. Žinodami ir suprasdami verslą bei jo procesus galime pasiūlyti platų paslaugų spektrą, kuris orientuotas į pritaikomumą ir naudą.

© 2016 BE Solutions. Visos teisės saugomos

JŪSŲ VERSLAS - MŪSŲ PASLAUGOS

KONTAKTAI

Verslo aplinkos sprendimai, UAB

Į.k.: 304405465

PVM k.: LT100010467014

Savanorių pr. 206 - 419, Kaunas LT-50193

+370 636 17030

info@besolutions.lt