EKONOMINIS VERTINIMAS

       Ekonominis vertinimas – tai sistemingas procesas, kurio metu identifikuojama, matuojama ir vertinama įmonės, jos dalies ar proceso situacija. Ekonominio vertinimo tikslas yra pažinti esamą situaciją ir nustatyti geriausią veiksmų eigą, remiantis statistine informacija. Ekonominio vertinimo pagrindu galima pagerinti įmonėje vykstančius procesus, juos optimizuoti, sumažinti įmonės patiriamus kaštus bei priimti kitus sprendimus.

Šioje srityje mes galime:

  • Teikti profesionalias ekonomisto konsultacijas.
  • Įvertinti įmonės kaštus. Atliekame kaštų tyrimą (parengiame kaštų matavimo ir vertinimo metodiką, renkame statistinę informaciją įmonėje ir pan.), jų susidarymo ir kitimo nagrinėjimą bei vertinimą. Rengiame visų vertinimų ataskaitas ir teikiame rekomendacijas gamybos proceso ar kitų procesų gerinimui. Taip pat atliekame kaštų minimizavimo tyrimus.
  • Įvertinti gamybos procesus ir juos optimizuoti. Tai apima gamybos proceso analizę, statistinės informacijos apie šį procesą rinkimą bei vertinimą. Remiantis šiuo vertinimu galime atlikti proceso optimizavimą laiko ar kaštų atžvilgiu ir pasiūlyti rekomendacijas kaip turėtų būti pakeistas gamybos procesas.
  • Įvertinti verslo idėjos ar projekto atsiperkamumą. Atliekame detalų verslo idėjos, esamo verslo ar projekto vertinimą, kurio metu nustatomi ir įvertinami pinigų srautai, įvertinama rizika ir apskaičiuojamas atsipirkimo laikotarpis. Rengiame ekonomines įžvalgas ir rekomendacijas, kurių pagrindu galima sumažinti atsiperkamumo riziką arba sutrumpinti atsiperkamumo laikotarpį.
  • Įvertinti produktyvumą. Įvertiname gamybos išteklių (kapitalo, darbo jėgos, žaliavų) produktyvumą. Renkame statistinę informaciją, ją apdorojame ir vertiname produktyvumą pastarosios informacijos pagrindu. Rengiame ataskaitas ir rekomendacijas produktyvumo didinimui.
  • Vertiname ekonomines aplinkas. Įvertiname vidinę (mikro) ir išorinę (makro) aplinką, rengiame įžvalgas ir rekomendacijas. Ataskaitas formuojame taip, kad jose pateikta informacija būtų pakankamas pagrindas išspręsti problemas ar priimti sprendimus. Ekonominių aplinkų vertinimą atliekame įvairiais metodais: SWOT, PEST, Aprašomąją statistika, taikant ,,Standart & Poor's” bei ,,Moody's” metodiką.
  • Sukurti validų ekonometrinį modelį. Gebame sukurti įvairių tipų ekonometrinius modelius, pagrįsti jų validumą ir parengti jų taikymo metodinius nurodymus. Šių modelių pagalba atliekame įvairių reiškinių prognozavimą.

 

Paslaugų sąrašas nėra baigtinis. Atsižvelgdami į Klientų poreikius teikiame ir kitas ekonominio vertinimo paslaugas.

 

Būdami Verslo Aplinkos žinovai mes visuomet susitelkiame į aktualias rinkos ir įmonių problemas. Jas analizuodami ir vertindami randame geriausius ir efektyviausius sprendimo būdus. Žinodami ir suprasdami verslą bei jo procesus galime pasiūlyti platų paslaugų spektrą, kuris orientuotas į pritaikomumą ir naudą.

NAVIGACIJA

MŪSŲ PASLAUGOS

KONTAKTAI

Verslo aplinkos sprendimai, UAB

Į.k.: 304405465

PVM k.: LT100010467014

+370 600 82097

info@besolutions.lt

© 2018 BE Solutions. Visos teisės saugomos

Maironio g. 26B, Kaunas LT-44249

JŪSŲ VERSLAS - MŪSŲ PASLAUGOS