BE SOLUTIONS REKOMENDACIJA VERSLO IDĖJOS ĮVERTINIMUI

Data : Gruodžio 10, 2016

Kategorija : Verslas

Jau daugelį metų tiesiogiai ir netiesiogiai vertiname įvairias verslo idėjas. Per savo darbo patirtį pastebėjome objektyvaus ir nešališko vertinimo svarbą siekiant nesuklysti ir sėkmingai plėtoti verslą. Statistika ir patirtis rodo, kad daugiau kaip 80 % atvejų, kai pagrindinė verslo idėja nebuvo aiški, įgyvendinant ją pirmaisiais metais verslininkai susidūrė su daug valdymo problemų, o kai kuriais atvejais netgi žlugo. Norėdami padėti pateikiame 5 rekomendacinius kriterijus, kurių pagrindu turėtų būti įvertinta bet kuri verslo idėja. Šie kriterijai skirti pirminiam vertinimui, tačiau tai ir geras pagrindas detaliam ir faktais pagrįstam vertinimui.

 

KRITERIJUS NR. 1> verslo idėjos, jos apimamos rinkos ir tikslinio vartotojo apibrėžimo aiškumas. Daugeliu atvejų nauji ir esami verslininkai savo idėjos nesugeba trumpai, tiksliai ir suprantamai apibrėžti. Iškyla klausimas: ar verslininkas kuris pats aiškiai negali pasakyti (ar netgi suvokti) ką ketina daryti sugebės tai įgyvendinti? Neabejotina, jog pagrindinė idėja turi būti konkreti, abstrakti ir nusakanti esmę. Savaime suprantama, neužtenka vien aiškios idėjos – apimamos rinkos apibrėžimas bei tikslinio vartotojo profilio sukūrimas yra taip pat labai svarbu verslo idėjos apibrėžimui.. Pirmiausia, rinkos pažinimas leidžia pamatyti aplinką kurioje idėja bus realizuojama, antra – suvokti idėjos išskirtinumą (stipriąsias ir silpnąsias puses). Žinant stipriąsias verslo idėjos savybes galima verslo procesus organizuoti taip, kad silpnosios savybės nebūtų kliūtimi. Tuo tarpu tikslinio vartotojo profilis leidžia įsivertinti ar verslo idėja (tokia kokia yra) apskritai yra reikalinga, paklausi. Visos idėjos, kurios neturi aiškaus savo, apimamos rinkos ir tikslinio vartotojo apibrėžimų nėra vertos tolimesnės plėtros.

 

KRITERIJUS NR. 2 > verslo idėjos sprendžiamos problemos apibrėžimas ir sukuriama pridėtinė vertė. Visais atvejais verslo idėja susijusi su problema, kurią siūloma išspręsti. Problemos pažinimas leidžia suprasti vertę, kuri bus kuriama. Svarbu pastebėti, kad problema, kurią sprendžia verslo idėja ne visuomet suvokiama tiesiogiai. Tai gali būti elementariai jau esamų rinkos ar gamybos procesų neefektyvumas, trūkumas, netikslumas ar pan. Kai kurais atvejais pažinti problemą būna ypač sunku, tačiau ją pažinti būtina. Iš kitos pusės nei viena verslo idėja nebus išplėtota, jei neturės pridėtinės vertės. Pridėtinės vertės apibrėžimas reikalingas daugeliu atvejų: pirmiausiai, savo galimybių įvertinimui bei atsipirkimo nustatymui; antra, marketingo strategijos kūrimui ir išskirtinumo prieš konkurencingas verslo idėjas nustatymui; trečia, verslo modelio kūrimui. Visos verslo idėjos, kurios neturi aiškios sprendžiamos problemos ir pridėtinės vertės apibrėžimo nėra vertos tolimesnės plėtros.

 

KRITERIJUS NR. 3 > verslo idėjos išskirtinumo aiškumas. Verslo idėja viena ar keliomis savybėmis turi būti aiškiai išsiskirianti iš kitų, tokių pačių ar panašių, verslo idėjų. Bet kuris verslas ar verslo idėja gali būti apibrėžta tam tikromis savybėmis, kurių pagrindu tie verslai ar jų idėjos tarpusavyje gali būti objektyviai palyginti. Verslo idėja, kuri turi aiškų išskirtinumą, yra savaime pranašesnė, o jos įgyvendinimas ir organizavimas paprastesnis, keliantis mažiau iššūkių. Konkurencingoje aplinkoje 3 iš 5 naujų verslo idėjų, kurios neturėjo išskirtinių savybių, taip ir nebuvo įgyvendintos arba per pirmuosius metus žlugo. Taigi, visos verslo idėjos, kurios neturi aiškių išskirtinių savybių nėra vertos tolimesnės plėtros.

 

KRITERIJUS NR. 4 > kompetencijų poreikis įgyvendinant ir toliau plėtojant verslo idėją. Kompetencijos tai verslininko asmeninės savybės, kurios būtinos norint įgyvendinti ir toliau sėkmingai plėtoti verslo idėją. Tai apima žinojimą, patirtį ir kai kuriais atvejais fizinį pajėgumą. Prieš pradedant įgyvendinti verslo idėją būtina išsiaiškinti kokios veiklos turės būti atliktos ar atliekamos nuolatos, kokios informacijos reikės norint sėkmingai tas veiklas įgyvendinti. Žinant kompetencijų poreikį objektyviai galima įvertinti asmenį, kuris imasi verslo idėjos ar verslo įgyvendinimo ar valdymo. Pastaruoju metu verslo analitikai pastebi, kad dažniausiai, jauno verslo bankrotas įvyksta dėl nekompetentingų asmenų, kurie tinkamai neatlieka tam tikrų verslo procesų. Dėl šios priežasties verslo idėja, kuri neturi aiškiai apibrėžto kompetencijų poreikio taip pat nėra verta tolimesnės plėtros.

 

KRITERIJUS NR. 5 > tolimesnės plėtros galimybės, galimi ribotumai. Verslo idėja, kuri yra apribota jos pačios plėtros galimybe, nėra verta dėmesio. Atsižvelgiant į konkurencines sąlygas, tokia verslo idėja teiktų pelną tik trumpą laikotarpį ir būtų pasmerkta žlugimui. Vertinant bet kokią verslo idėją reiktų aiškiai apsibrėžti ateities perspektyvą ar jos kryptis. Plėtros ribotumų pažinimas natūraliai leidžia įsivertinti būsimus sunkumus bei nuspręsti ar apskirtai verta šią idėją įgyvendinti. Visos verslo idėjos be tolimesnių plėtros galimybių įvertinimo ir ribotumų apibrėžimo nėra vertos tolimesnės plėtros.

 

 Šie 5 rekomendaciniai kriterijai yra pagrindas kiekvienam būsimam ar esamam verslininkui, kuris nori įvertinti savo verslo idėją. Tai abstraktūs kriterijai, tačiau jų objektyvus įvertinimas leidžia pilnai suvokti verslo idėją, suprasti jos privalumus ir trūkumus. Visos verslo idėjos, kurios atitinka šiuos 5 kriterijus (t.y. įgyvendintos visos veiklos šiuose kriterijuose) gali būti plėtojamos toliau – rengiamas veiklos planas, biudžetas, vertinamas atsipirkimas, rizikos ir pan.

 

ATGAL

Būdami Verslo Aplinkos žinovai mes visuomet susitelkiame į aktualias rinkos ir įmonių problemas. Jas analizuodami ir vertindami randame geriausius ir efektyviausius sprendimo būdus. Žinodami ir suprasdami verslą bei jo procesus galime pasiūlyti platų paslaugų spektrą, kuris orientuotas į pritaikomumą ir naudą.

© 2016 BE Solutions. Visos teisės saugomos

JŪSŲ VERSLAS - MŪSŲ PASLAUGOS

KONTAKTAI

Verslo aplinkos sprendimai, UAB

Į.k.: 304405465

PVM k.: LT100010467014

Savanorių pr. 206 - 419, Kaunas LT-50193

+370 636 17030

info@besolutions.lt