RINKOS TYRIMAI IR PROJEKTAI

     Rinkos tyrimai apima socialinius ir nuomonės tyrimus. Tai kompleksiškas ir sistemingas duomenų rinkimas, pagrįstas ir validus duomenų apdorojimas taikant statistinius ir analitinius metodus bei gautų rezultatų interpretavimas. Rinkos tyrimų objektas – asmenys, jų grupės, organizacijos ir verslas.

     Rinkos tyrimų rezultatas – pakankamas pagrindas įvairių socialinių problemų supratimui, sprendimų priėmimui ir jų pagrindimui. Rinkos tyrimai leidžia pažinti aplinką, kurioje veikia įvairūs subjektai. Toks aplinkos pažinimas ir jos esminių savybių žinojimas leidžia verslui kryptingai plėtoti savo veiklą ir būti pasiruošus bet kokioms situacijoms. Pavyzdžiui, produkto tobulinimui, naujo produkto išleidimui, produkto priimtinumo, paklausos dydžio įvertinimui, kainos pagrįstumo įvertinimui ir pan.

       Rinkos tyrimus atliekame nuolatos, taip vis geriau pažindami verslo aplinką, tobulindami tyrimų atlikimo metodiką ir kaupdami patirtį. Rinkos tyrimų komandos vadovas – socialinių mokslų daktaras, kuris nuolatos dalyvauja įvairiuose Lietuvos ir užsienio konferencijose, seminaruose ir mokymuose. Puoselėdami ir investuodami į šios komandos žinojimą užsitikriname greitą, objektyvų ir profesionalų paslaugų teikimą.

Šioje srityje mes galime:

 • Teikiame profesionalias konsultacijas apie rinkos tyrimus.
 • Atliekame esamo ar planuojamo produkto galimybių vertinimą. Tai rinkos potencialo (paklausos), kainos pagrįstumo ir priimtinumo vartotojams vertinimas, produkto teigiamų ir neigiamų savybių tyrimas.
 • Įvertiname produkto ar verslo konkurencingumą. Konkurencingumas – pagrindinis verslo gyvavimo ir plėtros elementas. Atliekant konkurencingumo vertinimą galime nustatyti ne tik stipriąsias ir silpnąsias produkto ar verslo puses, bet ir įvertinti galimybes didinti konkurencingumą.
 • Vertini verslo plėtros galimybes. Pažindami rinką bendrąja prasme galime nustatyti plėtros galimybes, rinkos galimybes, ribotumus, plėtros strategines kryptis ir etapus. Bendradarbiaudami su užsienio partneriais galime atlikti plėtros galimybių vertinimą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse.
 • Atlikti pilotinius ir detalius tyrimus su ,,Focus” grupėmis. Bendradarbiaujame su įvairiais asmenimis, kurie nuolatos dalyvauja atliekamuose tyrimuose. Šie asmenys pasirengę padėti išreikšdami savo nuomonę, atlikdami pateiktas užduotis, dalyvaudami simuliacijose ir pan. Sudaryta statistiškai reprezentatyvi tokių asmenų grupė, atlikusi paskirtas užduotis, sukuria informacijos srautą, kurio pagrindu galimą įvertinti įvairius procesus, objektus ir pan. Tokių tyrimų pagrindu galima įvertinti daugelį tyrimo objektų.
 • Planuoti ir organizuoti ekonominius eksperimentus. Eksperimentinė ekonomika – nauja ekonomikos atšaka, kurios pagalba galima kurti įvairias simuliacijas ar situacijas, kuriose vertinamas įvairių objektų elgesys, t.y. objektų priimamus sprendimus, veiksnius, kurie turi ar neturi įtakos šiems sprendimams ir pan.

 

Paslaugų sąrašas nėra baigtinis. Atsižvelgdami į Klientų poreikius teikiame ir kitas rinkos tyrimų paslaugas.

 

Kainininkas >>>

       Projektas – tai detalus planas, kuris apibrėžia idėjos įgyvendinimą. Projektas apima daugelį objektų: tikslus, etapus, darbus, atsakingus asmenis, finansavimą, laiko ir rizikų valdymą, vertinimą ir pan. Nuo projekto tikslumo ir teisingumo priklauso idėjos įgyvendinimo sėkmingumas ir, daugeliu atvejų – atsiperkamumas.

Šioje srityje mes galime:

 • Teikti profesionalias konsultacijas projektų klausimais.
 • Parengti ir administruoti ES projektus. Tai apima ES projektų rengimą, pateikimą ES ir lokalioms institucijoms, esamų projektų vertinimą ir administravimą, ataskaitų rengimą ir pan.
 • Parengti ir administruoti verslo projektus. Paslauga apima ne tik veiklų planavimą, bet ir galimybių vertinimą, sąmatos sudarymą ir pan.
 • Verslo projektų įgyvendinimas ir vertinimas. Tai prasideda nuo esamų projektų pažinimo, analizavimo ir vertinimo, baigiasi – projekto įgyvendinimu pagal projekte nustatytus etapus.
 • Verslo planų ir kito tipo projektų rengimas ir administravimas. Esame pasiruošę parengti verslo planus ir kito tipo projektus pagal pateiktas idėjas, tikslus, įvairius parametrus ir pan.

 

Paslaugų sąrašas nėra baigtinis. Atsižvelgdami į Klientų poreikius teikiame ir kitas paslaugas projektų srityje.

 

Kainininkas >>>

Taip pat mes siūlome:

Būdami Verslo Aplinkos žinovai mes visuomet susitelkiame į aktualias rinkos ir įmonių problemas. Jas analizuodami ir vertindami randame geriausius ir efektyviausius sprendimo būdus. Žinodami ir suprasdami verslą bei jo procesus galime pasiūlyti platų paslaugų spektrą, kuris orientuotas į pritaikomumą ir naudą.

© 2016 BE Solutions. Visos teisės saugomos

JŪSŲ VERSLAS - MŪSŲ PASLAUGOS

KONTAKTAI

Verslo aplinkos sprendimai, UAB

Į.k.: 304405465

PVM k.: LT100010467014

Savanorių pr. 206 - 419, Kaunas LT-50193

+370 636 17030

info@besolutions.lt