SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PRINCIPAI

Įmonė siekdama savo pamatinių tikslų puoselėja esmines vertybes ir etikos standartus, skatina atsakingos veiklos plėtrą. Savanoriškai įgyvendiname socialinės atsakomybės principus savo kasdieninėje veikloje, siekdami prisiimti daugiau įsipareigojimų nei numato teisės aktai. Esame įsitikinę, jog prisiimti atsakomybę už savo veiklą yra mūsų pareiga, todėl daug dėmesio skiriame socialinių pokyčių inicijavimui bei darnios plėtros sprendimų kūrimui. Siekiame ne tik teikti aukščiausios kokybės paslaugas, bet ir būti teisingu moraliniu pavyzdžiu kitiems.

Pagrindiniai principai:

- Žmogaus teisės.

Gerbiame ir remiame tarptautinę žmogaus teisių apsaugą, vadovaujamės aukščiausios pagarbos žmogui principu.

- Darbuotojų teisės.

Siekiame sukurti saugias, orias ir palankias darbo sąlygas savo darbuotojams, kuriame ir įgyvendiname modernias žmogiškųjų išteklių vadybos technologijas, vykdome skaidrią darbo užmokesčio politiką, siekiam užtikrinti pagrindines darbuotojų teises ir laisves, visokeriopai padėti darbuotojams realizuoti save bei vystyti savo karjerą, skatiname ir padedame siekti išsilavinimo tuo pačiu dedame pastangas, jog būtų įgyvendintas mokymosi viso gyvenimo principas.

- Aplinkos apsauga.

Remiame aplinkosaugines prevencines programas, siekiame savo veikloje naudoti palankias aplinkai technologijas, kuriame ekoligišką darbo aplinką ir visokeriopai mažiname savo veiklos negiamus padarinius aplinkai, dėmesį skiriame darbuotojų sąmoningumo ugdymui apie tinkamą atliekų rūšiavimą, racionalų išteklių naudojimą ir pan.

- Antikorupcija.

Remiame antikorupcines programas, savo veikloje laikomės skaidrios, sąžiningos verslo politikos, netoleruojame bet kokių korupcijos formų.

- Sąžininga konkurencija.

Skatiname etiško verslo praktiką rinkoje, konkuruojame tik teisėtais ir sąžiningais būdais, plėtojame etiškus santykius su savo Partneriais ir konkurentais siekdami bendro teigiamo verslo klimato šalyje.

- Atskaitomybės.

Užtikriname skaidrų valdymą ir įsipareigojame skatinti atsakingos veiklos plėtrą savo įtakos sferoje, prisidėti prie darnaus valstybės vystymosi, įsipareigojame atsiskaityti visuomenei už savo vykdomas veiklas, siekiame užtikrinti, jog visa teisinga informacija būtų pateikiama savalaikiai, aiškiai ir suprantamai.

- Visuomeninė veikla.

Esame atviri ir geranoriški įvairioms socialinėms iniciatyvoms, bendradarbiavimui su valstybės institucijomis, ne pelno siekiančiomis organizacijomis, visuomene.

Būdami Verslo Aplinkos žinovai mes visuomet susitelkiame į aktualias rinkos ir įmonių problemas. Jas analizuodami ir vertindami randame geriausius ir efektyviausius sprendimo būdus. Žinodami ir suprasdami verslą bei jo procesus galime pasiūlyti platų paslaugų spektrą, kuris orientuotas į pritaikomumą ir naudą.

© 2016 BE Solutions. Visos teisės saugomos

JŪSŲ VERSLAS - MŪSŲ PASLAUGOS

KONTAKTAI

Verslo aplinkos sprendimai, UAB

Į.k.: 304405465

PVM k.: LT100010467014

Savanorių pr. 206 - 419, Kaunas LT-50193

+370 636 17030

info@besolutions.lt